back to top
home    |    Machinegeometrie      Rechtheidsmeting

Toepassingen

Flucht

Wat betekent rechtheidsmeting?

Het meten van rechtheid, geleidingsbaan, lasermeting, gereedschapsmachines. Een lijn is een rechte kromming. Wij meten de “niet-rechtheid”, of de kromming van iets, dat van veraf gezien recht lijkt te zijn. 
In toepassingen van de machinebouw meten en corrigeren wij de “niet-rechtheid” van machineonderdelen.


Doorgaans houden wij ons bezig met een mix van de volgende afwijkingen: horizontale kromming, verticale kromming, rol, schroef en oppervlaktediscontinuïteiten:
Afhankelijk van de meetmethode worden deze afwijkingen meer of minder zichtbaar en weergegeven. De gekozen mechanische aanpassing is vaak net zo belangrijk als de meettechniek op zich. Wij zoeken voor elke methode de meest gangbare werkwijze, corrigeren en documenteren de “niet-rechtheid” van lange machineonderdelen, zoals van b.v. lineaire geleidingen.

T250

De beste methode voor het meten van de rechtheid hangt af van:

  1. 
Wat en waar precies meten we? (maat, bereikbaarheid, omgeving)
  2. Wat is de vereiste specificatie? (kanteling, rol- en lijnafwijking, golving etc.)
  3. Welke mogelijkheden (b.v. stelschroeven) zijn beschikbaar om de afwijkingen te corrigeren?
  4. Wie doet het werk en hoeveel tijd staat er ter beschikking?
  5. Welke rapportage is er nodig (voor wie?)
  6. Wat is uw budget?

Voorbeelden van machinemetingen:

Bild 1

 

Rechtheidsmetingen 
bij machines in de houtindustrie

 

Bild 2

 

Rechtheidsmetingen
bij langgatboringen

 

Bild 3

 

Rechtheidsmetingen
bij gereedschapsmachines