back to top
home    |    Machinegeometrie      Fotogrammetrie

Toepassingen

Gebruik van het ProGeo 3D systeem

Status Pro probeert de meetmiddelen zo eenvoudig mogelijk te maken. De foto-opname is zeer eenvoudig en wordt door software ondersteund. De verdere verwerking is afhankelijk van de eisen en wensen van de klant. Voor het meten van vlakheden zijn b.v. geen verdere evaluatieroutines nodig. De bepaalde oppervlakte wordt zonder tijdrovend programmeerwerk geautomatiseerd weergegeven. Zo kan aan elk punt meteen de afwijking van de hoogte aangegeven worden. De totale evaluatie kan ook door onervaren gebruikers binnen 10 minuten uitgevoerd worden. De ProGeo 3D software maakt echter ook aanzienlijk complexere metingen mogelijk. Menugestuurd worden hier alle verdere stappen uitgelegd. Zelfs een directe vergelijking met CAD-gegevens is in het programma geïntegreerd. Hier kunnen rapportages snel gemaakt en onderdelen gemeten worden.

Software Point Monitor – vollautomatische Auswertung

Software Point monitor

Basisfunctionaliteit

 • Volautomatische evaluatie zonder tussenkomst van de gebruiker
 • Omvangrijke analyse- en helpfuncties voor de bediening en interpretatie van de resultaten
 • Export van de meetgegevens als tekstbestand of als referentiegegevens voor toonaangevende scannermodellen
 • Projecten van elke gewenste grootte mogelijk met 64-bit-techniek
 • Standaard- en uitgebreide kalibratiemodellen
 • Berekening van standaardafwijkingen en kwaliteitsheuristieken
 • Gelijktijdige kalibratie
 • Inspectie volgens VDI 2634

Geometriefuncties

 • Coördinatensysteem wordt flexibel bepaald
 • Compenserende vlakken, cirkels en cylinders, zowel als afstanden en hoeken worden parametrisch berekend
 • Automatische herkenning van adapters voor boringen, randen, hoeken en klantspecifieke kenmerken

Vervormingsanalyse

 • Transformatie van meerdere vervormingstoestanden in een coördinatensysteem
 • Flexibele bepaling van referentiepunten
 • Weergave van de vervormingen als vectorveld

CAD-vergelijking

 • Import van CAD-uitwisselingsformaten
 • Berekenen en evalueren van soll/ist-afwijkingen

De prestatiekenmerken kunnen per configuratie verschillen.

Het thema nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid wordt met behulp van de richtlijn VDI 2634 beoordeeld. Deze richtlijn definieert een kubus met 7 maatstaven, zoals in afbeelding 1 wordt weergegeven. Elke maatstaf heeft 4 of 5 punten, waarvan de afstanden met een hogere nauwkeurigheid bekend zijn. De nauwkeurigheid wordt bepaald uit het verschil van de bekende afstanden en de door het fotogrammetriesysteem bepaalde lengtes. Afbeelding 6 toont de lengteafwijking voor een dobbelsteen van 1 m³. De x-as geeft de lengte aan, de y-as de afwijkingen. De vierde afbeelding toont de resultaten voor een kubus van 2 x 2 x 1,5 meter. De verschillende kleuren geven de uiteenlopende maatstaven aan.

De nauwkeurigheid wordt o.a. door de objectgrootte, objectvorm, objectzichtbaarheid, de camera, software, de cameraposities, het aantal foto’s , de gebruiker en de lengte van de maatstaf beïnvloed. Nauwkeurigheden voor andere meetconfiguraties kunnen slechter zijn. Vooral bij configuraties, waarbij de punten slechts vanuit een beperkte hoek inzichtelijk zijn, kunnen grotere afwijkingen ontstaan. Gedetailleerdere informatie over de nauwkeurigheid van fotogrammetrische systemen vindt u bij Luhmann, pagina 111 ((http://dgk.badw.de/fileadmin/docs/c-645). M.b.t. de nauwkeurigheid is er bij productenten van beeldverwerkende systemen de meest uiteenlopende informatie in omloop. Laat u niet misleiden door theoretisch bepaalde nauwkeurigheden.

Softwareansicht

Afbeelding. 1: Gecertificeerde "kalibratiekubus"

Softwareansicht

Afbeelding. 2: Evaluatie van de metingen volgens VDI 2634