back to top
Buismeting
home    |    Machinegeometrie

Buismeting

ProRohr für die Rohrvermessung

Het ProRohr systeem tast de diameter en vlakheid in verhouding tot de middenas met een nauwkeurigheid van 0,01 mm af. Rotaties van de meetwagen worden ook opgemeten en gecompenseerd.

Messung 1           Messung 2