back to top
home    |    Machinegeometrie      Artikellijst

Software

Software zur Linearitätsmessung, Laser, Ebenheitsvermessung, Protokokollierung, PC

ProLine v3

Software voor professionele rechtheidsmetingen (SW 200103)

Eenvoudige meting en geavanceerde analyse

 • Automatisch connectiebeheer, draadloos via Bluetooth
 • Simultane meting van x- en y-as
 • Positiebepaling via Bluetooth Disto(TM)
 • Handmatige of automatische meting
 • Op nul zetten van 2 punten of best-fit-analyse
 • Live correcties met meetwaardendisplay / correctiewaarden
 • Meetwaardentabel met alle meet- en analysedata
 • One-click-rapportage met alle grafieken en data in pdf-formaat
 • Export van de data in tabelvorm•
 • ntuïtieve touchscreenbediening
Software zur Ebenheitsmessung, Laser, Ebenheitsvermessung, Protokokollierung, PC

ProLevel v2

Software voor professionele vlakheidsmetingen (SW 200030)

Eenvoudige meting en geavanceerde analyse

 • Automatisch connectiebeheer, draadloos via Bluetooth
 • Meting van een willkeurig aantal punten in een rooster
 • Vrije positionering van de puntcoördinaten
 • Op nul zetten van 3 punten of best-fit-analyse
 • Live correcties met meetwaardendisplay / correctiewaarden
 • 3D-grafiek voor een aanschouwelijke resultatenanaylse
 • Meetwaardentabel met alle meet- en analysedata
 • Export van de data in tabelvorm
 • Intuïtieve touchscreenbediening
Software zur Flaschvermessung, Laser, Ebenheitsvermessung, Protokokollierung, PC

ProFlange v3

Professionele uitlijnsoftware voor optimale flensmetingen (SW 200025)

Flensvlakheid- en parallelliteit op een eenvoudige manier.
Binnen- en buitenringmeting, ronde of complexe modellen.

 • Excellent gebruiksgemak: overzichtelijk en ergonomisch en toch volledig op de
    professionele behoeften afgestemd
 • Automatisch connectiebeheer, draadloos via Bluetooth
 • Automatische sensorherkenning
 • Volledige 3D- en 2D-weergave
 • Overzichtelijke touchscreenbediening. Een toetsenbord is niet nodig.
 • Automatische berekening van de beste referentie (Best-Fit)
 • One-click-export in een PDF Format en CSV-formaat
 • Datatransfer via een USB-stick
Ausrichtungssoftware für Walzenparallelität, Laser, Protokokollierung, PC

ProRoll v2

Uitlijnsoftware voor walsparallelliteit (SW 110050)

Eenvoudige meting en geavanceerde analyse

 • Optimale bediening, handig und ergonomisch
 • Zeer eenvoudige en intuïtieve bediening van de programma’s
 • Kleuren touchscreen UMPC, robuust en licht
 • Automatisch connectiebeheer
 • Automatische sensorherkenning.
 • Iedere wals kan tijdens de meting willekeurig als referentiewals geselecteerd
   worden
 • Een willekeurig aantal rollen kan gemeten en weergegeven worden
 • Diverse meetmogelijkheden voor het bepalen van de positie
 • Opname van de referentielijn
 • Exportmogelijkheid via *.csv naar Excel
 • Uitgebreide commentaar- en rapportagefunctionaliteiten
 • Datatransfer via USB, WLAN
Software zur Vermessung von Lagergassen und Bohrungen, Laser, Bohrungsvermessung, Protokokollierung, PC

ProOrbit v3

Software voor het meten van boringen en lagerbussen (SW 110020)

Eenvoudigheid en geavanceerde analyse in één software

 • Draadloze transfer van de X- en Y-waarden met inbegrip van de rotatiehoek
 • Diverse adapters van 60 mm tot enkele meters maken een zeer flexibel gebruik in
 bijna alle boringen mogelijk
 • Hoge nauwkeurigheid en resolutie tot 1μm
 • 2-punts-, 4-punts- of n!-puntsmetingen
 • Met een hoek en met verplaatsing instelbare puntlaser T250
 • Automatisch connectiebeheer
 • Automatische sensorherkenning.
 • Optimale bediening, handig en ergonomisch
 • Kleuren touchscreen UMPC, robuust en licht
 • Weergave van „ruwe“ gegevens, genuld of compensatiewaarden
 • Exportmogelijkheid via *.csv naar Excel
 • Uitgebreide commentaar- en rapportagefunctionaliteiten
 • Datatransfer via USB, WLAN