back to top
Loodrechtheid
home    |    Kalibreren van gereedschapsmachines

Loodrechtheid

Definition von Rechtwinkligkeit

Nauwkeurigheidsmeting van loodrechtheid

Een nieuwe meetmethode om loodrechte hoeken nauwkeurig te meten tot DIN 875/000 (< 5 μm/m!)

Precision Measurement of Right Angles

Rechtheidsmeting met ProLine®

De ProLine meetpakketten besparen tijd en geld en zijn eenvoudig te bedienen.

Bekijk de video en laat u zich overtuigen.