back to top
home    |    Kalibreren van gereedschapsmachines      Downloads

Certificaten

CE-conformiteitsverklaring – BG 830203 (T330); BG 830750 (T250)

CE-conformiteitsverklaring – Laserontvanger R510, R520, R525, R540, R545

CE-conformiteitsverklaring – BG 840100 (µLevel zonder Bluetooth)

CE-conformiteitsverklaring – BG 840100/1 (µLevel met Bluetooth)

CE-conformiteitsverklaring – BG 830135 (accumulator met Bluetooth)