back to top
home

Impressum

Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH

Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH
Mausegatt 19
D-44866 Bochum
Telefon: + 49 (0) 2327 - 9881 - 0
Fax: + 49 (0) 2327 - 9881 - 81
E-Mail: info@statuspro.com

Directie: David Foley

Registergericht: Amtsgericht Bochum
Inschrijfnummer: HRB: 5339
Btw-nr.: DE 811 864 839
Belastingnummer: 350/5729/0688

Verantwoordelijk voor de inhoud conform §6 MDStV:
David Foley

Het logo en de firmanaam zijn geregistreerde handelsmerken van Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH.

Status Pro Maschinendiagnostik GmbH

Status Pro Maschinendiagnostik GmbH
Industriestraße 11
D-85609 Aschheim bei München
Telefon: + 49 (0) 89 - 904 864 - 0
Fax: + 49 (0) 89 - 904 864 - 19
E-Mail: info@statuspro.de

Directie: Wilhelm Bachmeier, Bruno Josef Eing

Registergericht: Amtsgericht München
Inschrijfnummer HRB: 222 382
Btw-nr.: DE 304 719 946
Belastingnummer: 143/182/81166

Verantwoordelijk voor de inhoud conform §6 MDStV:
Wilhelm Bachmeier

Het logo en de firmanaam zijn geregistreerde handelsmerken van Status Pro Maschinendiagnostik GmbH.

Geregistreerde handelsmerken van Status Pro GmbH

Voor zover niet anders aangegeven zijn alle handelsmerken op deze website merkrechtelijk beschermd ten bate van de Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH.
Dit geldt in het bijzonder voor merken, typeaanduidingen, logo’s en emblemen.
BeltTension Pro, ProLine, ProLevel, ProOrbit, ProRoll en ProFlange zijn geregistreerde handelsmerken van Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH.

Stand per: oktober 2017

Openingstijden:

WeekdagenTijd
Maanda–vrijdag 8.00u. – 17.00u.
Zaterdag gesloten

 

Seichter & Steffens Grafikdesin: Print und Web

Design en programmering:

Seichter & Steffens Grafikdesign GbR
Am Frache 19 · D-44229 Dortmund
https://www.seichter-steffens.de 

Disclaimer

 • Inhoud van het online aanbod. 
  De auteur draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid en kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Vorderingen tegen de auteur die betrekking hebben op materiële of ideële schade, of schade die door het gebruiken of niet gebruiken van de aangeboden informatie, of door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie veroorzaakt werd, zijn principieel uitgesloten, voor zover de auteur geen aantoonbare schuld door opzet of grove nalatigheid verweten kan worden. Het complete aanbod is vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de pagina’s of het volledige aanbod zonder vooraankondiging te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, of de publicatie tijdelijk of voorgoed stop te zetten.
 • Verwijzingen en links
  Bij directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden (hyperlinks), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, wordt een aansprakelijkheid enkel van kracht als de auteur op de hoogte is van de inhoud en hij technisch in staat is en redelijkerwijs van hem verwacht kan worden, in geval van onwettige inhoud, het gebruik te verhinderen. De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk dat voor hem, ten tijde van het plaatsen van de hyperlink, geen illegale inhoud op de te verbinden sites zichtbaar was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, inhoud of het auteurschap van de verbonden sites heeft de auteur geen enkele invloed.
  Daarom distantieert hij zich hiermee stellig van de complete inhoud van alle gelinkte sites die na het plaatsen van de hyperlink zijn gewijzigd.
  Deze constatering geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen, voor bijdragen van derden in de door auteur ingerichte gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve en onvolledige inhoud en vooral schade, die door het gebruiken of het niet gebruiken van dergelijke aangeboden informatie ontstaan, is enkel de aanbieder van de site waarnaar gelinkt werd aansprakelijk en niet degene die via links en verwijzingen naar deze informatie verwijst.
 • Auteurs- en handelmerkenrecht
  De auteur streeft ernaar zich in alle publicaties aan de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluids- video-opnames en teksten te houden, door hem zelf gemaakte grafieken, geluids- video-opnames en teksten te gebruiken of op licentievrije grafieken, geluids- video-opnames en teksten terug te grijpen.
  Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventuele door derden beschermde merknamen en handelsmerken vallen zonder restrictie onder het hiervoor geldende handelsmerkenrecht en de eigendomsrechten van de geregistreerde eigenaren.
  Enkel op basis van een loze vermelding valt niet te concluderen dat merknamen niet door de rechten van derden beschermd zijn! Voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten krijgt de auteur van de websites het auteursrecht.
  Het vermenigvuldigen of gebruiken van dergelijke grafieken, geluids- video-opnames en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.
 • Gegevensbescherming en privacy
  Als binnen het internetaanbod de mogelijkheid tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (emailadressen, namen en adressen) bestaat, dan vindt het prijsgeven van deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis plaats. De gebruikmaking en betaling van alle aangeboden diensten is- voor zover dit technisch mogelijk en redelijkerwijs verwacht kan worden- ook zonder vermelding van dergelijke gegevens, of anoniem of via een pseudoniem toegestaan. Het gebruik van de in het kader van het impressum of vergelijkbare verklaringen gepubliceerde contactgegevens, zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en emailadressen door derden voor het sturen van niet uitdrukkelijk aangevraagde informatie is niet toegestaan. Bij overtreding van dit verbod kunnen er gerechtelijke stappen tegen de verzender van dergelijke spam ondernomen worden.
 • Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
  Deze disclaimer kan als onderdeel van het internetaanbod beschouwd worden, waarvandaan naar deze site verwezen werd. Wanneer delen of afzonderlijke formuleringen van deze teksten niet, niet meer of niet volledig aan de wet voldoen, blijven de overige delen van dit document, wat inhoud en geldigheid, betreft daarvan onbetroffen.
 • Google Analytics
  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", dat zijn tekstbestanden die op uw pc opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website worden normaalgesproken naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. 
  In het geval dat de IP-anonimisering op deze website geactiveerd wordt, zal Google uw IP-adres echter kort voor het doorsturen naar de server in VS inkorten. Dit gebeurt alleen in de deelnemende landen van de Europese Unie en in andere landen die deel uitmaken van de Europese Vrijhandelsassociatie (via het EER akkoord).
  Alleen in uitzonderlijke situaties wordt het volledige IP-adres naar de server van Google in de VS doorgestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website maakt Google gebruik van deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de webactiviteiten te maken en om extra met het website- en internetgebruik samenhangende diensten te kunnen leveren.
  Uw IP-adres dat Google Analytics van uw browser doorgestuurd krijgt, wordt niet gekoppeld met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies op uw pc verhinderen via een aanpassing in uw browserinstellingen. Dat betekent wel dat u eventueel niet de volledige functionaliteit van deze website kunt benutten. U kunt ook het verzamelen en verwerken van uw gegevens die via deze website naar Google doorgestuurd worden tegengaan door via volgende link een browser-plugin te downloaden en te installeren. De actuele link is http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl].“